Apotheker Alexandra Botter-Mulder

‘We leveren een totaalpakket, dat is onze grote kracht'

Alexandra, instellingsapotheker

Alexandra zorgt voor advies én maatwerk aan zorginstellingen

Apotheker farmaceutische dienstverlening Alexandra Botter-Mulder van Brocacef Ziekenhuisfarmacie onderhoudt dagelijks contact met zorginstellingen om ze te adviseren over het medicatiebeleid en processen. Het doel: de medicatieveiligheid binnen de instelling borgen en waar nodig verbeteren. Daarmee probeert ze instellingen in z’n geheel te ontzorgen. ‘We leveren een totaalpakket, dat is onze grote kracht.’

Ze studeerde in 2009 af en begon haar loopbaan bij een openbare apotheek. Maar gaandeweg kwam Alexandra Botter-Mulder (38) erachter dat de rol van adviseur meer in haar straatje paste. ‘In openbare apotheken ben je bezig met de cliënten zelf, en dat is natuurlijk dankbaar werk. Maar ik wilde me toch meer met de materie zélf bezighouden en mijn farmaceutische kennis breder inzetten.’

Uiteindelijk vond ze binnen Brocacef een uitdaging als apotheker farmaceutische dienstverlening, waar ze namens Brocacef Ziekenhuisfarmacie het relatiebeheer verzorgt en diverse zorginstellingen adviseert. De grootste instelling in haar portefeuille is Stichting Dichterbij, gespecialiseerd in het leveren van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. ‘Wij verzorgen de medicatiecontrole en medicatieleveringen voor alle cliënten van Dichterbij, en dat alleen is al een dankbare functie. Daarnaast is het van belang dat bij de zorginstelling de processen rondom belevering en medicatietoediening goed verlopen, en dat de medicatieveiligheid geborgd is.
Je wilt dat er geen fouten gemaakt worden en dat processen soepel verlopen

Maatwerk 

Het toverwoord voor Alexandra: maatwerk. ‘We hebben periodiek overleg met Dichterbij waarin processen geëvalueerd worden en waar nodig zoeken we naar verbeteringen op maat. Daar draag ik zelf aan bij door rapporten op te stellen naar aanleiding van audits én (ongevraagd) advies te geven. Uiteindelijk ontwikkelen we ook nieuwe dienstverlening.’ 

Zo heeft Brocacef de afgelopen jaren gezorgd voor een nieuwe werkwijze in de apotheek, waarmee de medicatieoverdracht tussen huisartsen en de zorginstelling digitaal zichtbaar is. Alexandra: ‘De communicatie tussen lokale huisartsen, de apotheek en Dichterbij verloopt daardoor een stuk beter. Medicatiedossiers van de cliënten zijn voor alle behandelaren up-to-date. We hebben ook de deadline voor het leveren van medicatie kunnen verplaatsen van 11.00 uur naar 14.00 uur. Ook daar zijn alle partijen blij mee: als de arts vóór 14.00 uur een recept uitschrijft, dan wordt dat dezelfde dag nog geleverd op de locatie van Dichterbij. Daarmee is het aantal spoedritten drastisch verlaagd.’  
We hebben ook de deadline voor het leveren van medicatie kunnen verplaatsen van 11.00 uur naar 14.00 uur

Afvoer van injectiematerialen

Verder droeg Alexandra een oplossing aan voor de afvoer van gebruikte injectiematerialen. ‘Sommige patiënten krijgen injectie-medicatie, en de naalden moeten apart verzameld worden in een naaldencontainer om prikaccidenten te voorkomen. Voor deze containers was eerder een aparte afvalstroom, iedere locatie moest zelf zorgen voor de juiste vernietiging. Brocacef zorgt er nu voor dat ze deze naaldencontainers samen met het andere medicijnafval netjes retour kunnen sturen in speciale bakken.’

Een ander ‘maatwerk’-project waar Alexandra veel tijd in heeft gestoken, is een track & trace-systeem voor de zorginstelling. ‘Dichterbij heeft veel woningen in woonwijken, waar cliënten redelijk zelfstandig wonen en zorg op afstand ontvangen. Aangezien we de medicijnen op een centraal punt leveren, is het voor zorgmedewerkers handig dat ze precies weten wanneer het aankomt. Dat hebben we geborgd door een nieuw systeem te implementeren.’
Dat hebben we geborgd door een nieuw systeem te implementeren

Belevering van medicijnen 

Het is voor de samenwerking met Dichterbij van groot belang dat er geen fouten worden gemaakt bij de belevering van medicijnen, zegt Alexandra. ‘Brocacef is een groot bedrijf: we kunnen alles zelf, van receptverwerking tot logistiek en advies over de recepten, waardoor de lijnen betrekkelijk kort zijn en we die fouten kunnen beperken. Uiteindelijk is maar één ding belangrijk: dat cliënten de juiste medicatie op het juiste tijdstip kunnen krijgen. Daarvoor moeten ook de processen op de afdelingen van de zorginstelling kloppen, en daar zijn wij weer medeverantwoordelijk voor.’  
Uiteindelijk is maar één ding belangrijk: dat cliënten de juiste medicatie op het juiste tijdstip kunnen krijgen

Niet voor niets is Brocacef Ziekenhuisfarmacie de afgelopen twee jaar door Dichterbij positief beoordeeld op de leveranciersprestatiemeting. Alexandra: ‘We zitten heel dicht bij de benchmark, en daar ben ik best trots op. Ik denk dat het komt doordat we bij Brocacef een totaalpakket kunnen leveren, dat is onze grote kracht.’  

Andere 'Wij zorgen voor' artikelen

Consultant Loes in gesprek met een apotheker
Loes, farmaceutisch consultant

Zoeken naar hoe je iets voor elkaar krijgt, zodat het werk soepel blijft lopen

Lees meer
Thijs van der Wolk - learning & development lead
Thijs, learning & development lead

Leren doe je eigenlijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor de generaties na je

Lees meer
Marlies voor haar servicedesk
Marlies, QA manager en apotheker

Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen, zoals de prostaatcheck

Lees meer