Marlies voor haar servicedesk

Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen, zoals de prostaatcheck

Marlies, QA manager en apotheker

Marlies zorgt voor de prostaatcheck

Marlies van 't Veld – Geurts heeft verschillende petten op. Binnen de afdeling kwaliteit is zij teammanager en bewaakt ze de kwaliteit als QA-manager. Tevens is zij gevestigd apotheker bij BHS (Brocacef Healthcare Services). Deze functies kwamen haar allemaal van pas bij de ontwikkeling van de BENU Prostaatcheck.

Marlies: ‘Vanaf de start van het traject om de prostaatcheck te ontwikkelen ben ik betrokken. We hebben gekeken waar we toegevoegde waarde konden leveren op het gebied van preventie en vroege diagnostiek. Al gauw kwamen we op mannen met prostaat problemen.'

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen
Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen. Er sterven evenveel mannen aan prostaatkanker, als vrouwen aan borstkanker*. Door vergrijzing verwacht het RIVM een toename van 30-40 % in 2040 van het aantal prostaatkanker gevallen. Er zijn nu niet alleen meer mogelijkheden in de behandeling, maar ook om mannen met de diagnose prostaatkanker in een vroeg stadium actief te volgen. Ingrijpen gebeurt hierdoor pas als dat noodzakelijk is.

Bron: https://prostaatkankerstichting.nl/prostaatkanker/cijfers-over-prostaatkanker-in-nederland/

‘Na mijn studie farmacie heb ik getwijfeld of ik apotheker wilde worden of onderzoek zou gaan doen’, vertelt Marlies. ‘Ik heb er toen toch voor gekozen om openbaar apotheker te worden. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Uiteindelijk heb ik alsnog een promotieonderzoek uitgevoerd in lokale apotheken. Tijdens het onderzoek ben ik enthousiaster geworden voor het apothekersvak en heb daarna zeven jaar gewerkt als openbaar apotheker.’
Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen, zoals de prostaatcheck

Rol als apotheker

‘Op een gegeven moment was ik toe aan iets anders en daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere rol als apotheker. Op dat moment kwam een interessante vacature bij BHS om de hoek kijken. Ik ben nu drie jaar in dienst bij Brocacef en bewaak de kwaliteit van producten en dienstverlening vanuit QA (Quality Assurance) bij BHS. Daarnaast vervul ik de rol van gevestigd apotheker bij BHS en ben ik binnen QA, manager van onder andere de landelijke apotheken binnen Brocacef.’

Vanuit haar rollen als apotheker, kwaliteitsbewaker en verantwoordelijkheid in de aansturing van het landelijke apotheekteam, past de betrokkenheid van Marlies bij de BENU Prostaatcheck. Marlies hierover: ‘Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen zoals de prostaatcheck. Mijn verwachting is dat we mannen beter inzicht kunnen geven in hun prostaatgezondheid met behulp van toegankelijke middelen voor vroeg diagnose. Uiteindelijk hopen we hiermee gezondheidsschade en intensieve behandelingen te voorkomen.’ 

Elke man kan deze vragenlijst gratis invullen

Prostaatgezondheid

Marlies: ‘De BENU Prostaatcheck begint met een bezoek aan de BENU website waar informatie te vinden is over prostaatgezondheid. Elke man (de doelgroep zijn mannen van 45 - 70 jaar zonder klachten, red.) kan hier gratis een vragenlijst invullen. Die vragenlijst geeft antwoord op de vraag of het meten van de PSA-waarde zinvol is. De vragenlijst stelt vragen over bijvoorbeeld leeftijd, erfelijkheid en afkomst die bepalend is voor een verhoogde kans op het ontwikkelen van prostaatkanker. De vragenlijst geeft als uitkomst direct een advies voor vervolgstappen.’

‘Als uit de vragenlijst als resultaat komt dat het meten van de PSA-waarde (Prostaat Specifiek Antigeen - een bepaald type eiwit) zinvol is, kan een bezoeker direct online een PSA-zelftest aanschaffen of een test aanvragen via de huisarts. Vooraf wijzen we bezoekers op de voor- en nadelen van het doen van een PSA-test. Een zelftest eenvoudig uit te voeren en daardoor laagdrempelig. De PSA-zelftest is gevalideerd op basis van onafhankelijke testen en heeft een betrouwbaarheid van 92%. Als uitkomst geeft een prostaatzelftest geen exacte PSA-waarde. De test geeft alleen aan of het resultaat negatief of positief is (positief bij een PSA-waarde hoger dan 4).'
Een (huis)arts stelt de uiteindelijke diagnose

Uitslag

'Een positieve uitslag van de PSA-zelftest geeft de aanleiding voor nader onderzoek door een (huis)arts. Een (huis)arts stelt de uiteindelijke diagnose. De uitkomst van een diagnose kan prostaatkanker zijn, maar ook iets anders zoals een prostaatontsteking. Het is goed mogelijk dat een man hierbij geen klachten ervaart. Als er wel sprake is van klachten, adviseren we om direct contact te zoeken met de huisarts.’

‘Kennis over de staat van je prostaat heeft impact op je leven, terwijl daadwerkelijke klachten nog een tijd kunnen uitblijven. Het voordeel is dat in een vroegtijdig stadium gestart kan worden met monitoring van de prostaat. Zo kan op tijd gestart worden met een behandeling waarmee kans op klachten en uitzaaiingen van tumoren vanuit de prostaat wordt verkleind.’

 ‘Sinds COVID-19 zijn zelftesten meer geaccepteerd. Hierdoor komen steeds meer zelftesten op de markt. Mannen met prostaatklachten gaan niet zo snel naar een (huis)arts, omdat ze ongemak ervaren bij onderzoek’, zegt Marlies. ‘We zochten naar een test die uit te voeren is met gemak en anonimiteit, zonder dat direct lichamelijk onderzoek nodig is. Simpele prik in een vinger en een druppel bloed om een zelftest uit te voeren. Hij is vergelijkbaar met andere zelftesten.

Ondersteuning

‘De mogelijke voor- en nadelen van het doen van een zelftest staan ook op de website benoemd. De PSA-waarde kan hoger zijn door verschillende oorzaken. Dat kan komen doordat een prostaat groeit met het toenemen van de leeftijd, door een ontsteking van de prostaat of prostaatkanker. Prostaatkanker kan zich verschillend ontwikkelen, afhankelijk van de vorm. Een arts kan het type prostaatkanker vaststellen en daarmee de verwachte ontwikkeling bepalen.’

Mannen die vragen hebben over hun prostaatgezondheid en de BENU Prostaatcheck kunnen terecht bij een specialistische helpdesk. Tijdens de pilot periode van vier maanden zullen ze vragen beantwoorden en ervaringen verzamelen van de deelnemers aan de prostaatcheck in een aantal gemeenten in Midden-Nederland. Deze informatie zal gebruikt worden om de dienstverlening verder te verbeteren. Na evaluatie van de resultaten van de pilot zal besloten worden of de BENU Prostaatcheck landelijk wordt uitgerold.

Andere 'Wij zorgen voor' artikelen

Koen Gudde in DC Ede van Brocacef Healthcare Logistics (BHL)
Koen, programmamanager

Het is mijn doel om toekomstbestendige oplossingen te realiseren

Lees meer
Information security manager Mohamed
Mohamed, information security manager

Het belangrijkste is het vertrouwen dat gegevens correct, beschikbaar en veilig opgeslagen zijn

Lees meer
Sven van Lith bij medicijn pick automaat
Sven, Manager Lean Six Sigma

Collega's worden enthousiast als ze ruimte voelen om eigen processen te verbeteren

Lees meer