Thijs van der Wolk - learning & development lead

Leren doe je eigenlijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor de generaties na je

Thijs, learning & development lead

Thijs zorgt voor actuele kennis en vaardigheden

Binnen de afdeling HR (Human Resources) van Brocacef Groep is Thijs van der Wolk verantwoordelijk voor learning & development. Thijs: ‘Ik zorg dat de kennis en vaardigheden op peil blijven, zodat medewerkers hun werk kunnen blijven uitvoeren ook als dit verandert door innovaties of doordat de vereisten wijzigen.’

‘Ik ben in het Human Resources (HR) vak gerold dankzij mijn vader’, vertelt Thijs. ‘Als jongen wilde ik altijd bij de politie. Omdat die droom helaas niet in vervulling ging, deed mijn vader de suggestie om voor personeel en arbeid te kiezen, zoals die HBO opleiding toen heette. Hij dacht dat dit goed bij mij zou passen en daar heeft hij gelijk in gekregen’.

‘De combinatie van de zakelijke kant aan de ene en de menskant aan de andere in die opleiding sprak mij erg aan. Je krijgt les op het gebied van organisatiekunde, bedrijfskunde en management tot en met allerlei vaardigheden die je ook moet beheersen als HRM-er, zoals gespreksvoering en coaching. De breedte van de opleiding personeel en arbeid vond ik leuk en paste heel goed bij mij’.
Het was voor mij een leerzame ervaring om hieraan bij te dragen

Na afstuderen

‘Inmiddels werk ik al negentien jaar in HR functies. Ik ben ooit begonnen als recruiter bij een beveiligingsbedrijf. Daar heb ik veel mensenkennis opgedaan en ook zelf verantwoordelijkheid leren nemen. Mijn opdracht was om grote aantallen mensen te selecteren voor beveiligingsfuncties. Je ziet dan mensen uit alle lagen van de samenleving. Ik moest bepalen wie geschikt was voor een rol en wie niet. Ik heb daardoor geleerd mensen te lezen en aan te voelen en met de juiste toon aan te spreken. Een belangrijke basis voor hoe ik nu ook werk’. 

‘Binnen Brocacef ben ik 5 jaar werkzaam geweest als HR Business Partner. Toen er een plek ontstond op de afdeling voor learning en development zag ik dat als een mooie kans om mij verder te ontwikkelen. Ik doe dit nu ongeveer anderhalf jaar en heb inmiddels een goed beeld van waar we staan en wat er naar mijn idee moet veranderen. Het proces begint met luisteren naar waar de behoefte en noodzaak zit binnen de organisatie. Daarom heb ik met verschillende mensen gesproken om te horen wat het management wil en vooral ook wat medewerkers voor wensen hebben. Uiteindelijk wil ik het aanbod meer vanuit de behoefte van medewerkers gaan opzetten’.
Het proces begint met luisteren naar waar de behoefte en noodzaak zit binnen de organisatie

Leren kost tijd

Thijs: ‘Leren kost tijd en is een investering van zowel de werkgever als de werknemer. Daarom is het belangrijk dat het een nuttige investering is, die ook rendement voor beiden gaat opleveren. Onze medewerkers willen graag nieuwe dingen leren als die hen helpen bij hun werk. Daarom is het noodzakelijk dat het aansluit bij wat ze nodig hebben. Niet alleen een paar onderdelen, maar het hele leertraject of cursus. Het moet dus in zijn geheel voldoen aan de verwachtingen van de toekomstige deelnemers’. 

‘Op dit moment zijn we bezig met een masterclass voor apothekersassistenten. Dit is een nieuw ontwikkelde leergang. Vooraf hebben we sessies georganiseerd, om de behoefte van toekomstige deelnemers op te halen. Wat zou het voor hun interessant maken om deel te nemen? We werken nu steeds meer vanuit de vraag, omdat het leeraanbod zoals we dat nu hebben minder inschrijvingen opleverde als voorheen. Niet dat het niet goed is, maar het huidige aanbod, de vorm en beschikbaarheid past niet altijd meer. De voorkeur ligt steeds vaker bij flexibel leren en als de leerinterventie daarvoor geschikt is ook online, zo bepaal je zelf wanneer je leert. Medewerkers maken duidelijke keuzes wanneer ze tijd in iets steken’.
Medewerkers maken hardere keuzes waar ze tijd in steken

Blended learning

‘We zijn gestart met een nieuwe partij die een leergang leiderschapsontwikkeling voor BENU apothekers heeft ontwikkeld. Dat is gedaan volgens de methodiek van blended learning. Bij blended learning leert een deelnemer zowel online als tijdens fysieke bijeenkomsten. Online leer je en toets je de theorie, die de deelnemer inzicht geeft. In een fysieke omgeving kun je die inzichten live oefenen met collega’s en  een trainingsacteur en daarna weer samen online in een community bestendigen en afronden’. 

‘Apothekers zijn hoogopgeleide professionals met vooral veel kennis over farmacie. Vaardigheden zoals communiceren met en aansturen van een team, krijgt minder aandacht tijdens hun studie. Daarom willen we apothekers ondersteunen met een leertraject waarin we hen praktisch toepasbare vaardigheden meegeven die hen echt kan helpen bij communicatie of aansturing van hun team.’ 

‘Dit leertraject is inmiddels door meerdere groepen gevolgd en heeft geleidt tot veel aanbevelingen door apothekers aan collega’s. Apothekers worden daarnaast actief uitgenodigd. Tot nu heeft het zeer tevreden deelnemers opgeleverd. Dit najaar volgt een tweede traject met nieuwe groepen. We zien dat er veel positieve ontwikkeling is in vaardigheden van de apothekers die hebben deelgenomen. Je merkt dat het positieve impact heeft op de bedrijfsvoering en het team. Sommige apothekers hebben al gevraagd om een vervolg, dat zegt wat mij betreft alles over een geslaagd traject'.
We kiezen altijd voor een vorm die werkt en past bij de doelgroep

Digitaal leerplatform

‘Blended learning als manier van leren smaakt naar meer, maar is niet op elk doelstelling en doelgroep van toepassing. Het is een vrij intensieve en kostbare vorm, die je wilt inzetten als het een doelmatige methode is’, zegt Thijs. ‘We kiezen altijd voor een vorm die werkt en past bij de doelgroep. Sommige behoeften kunnen met een eenmalige training (fysiek of online) voldaan worden. Als een vraag complexer is of meer tijd nodig heeft kom je meer in een leertraject terecht met meerdere sessies. In een traject wil je meerdere facetten behandelen in afwisselende modules die samen het resultaat bepalen’. 

‘We gaan starten met een nieuw digitaal leerplatform waarop het leeraanbod gebundeld is. Hier willen we het aanbod van opleidingen intern als van aanbieders buiten de organisatie ontsluiten. Het platform gaat een leerplein worden waarop medewerkers in elk fase passend aanbod kunnen vinden vanaf het moment dat ze beginnen met de onboarding tot ze als medewerker in een nieuwe functie hun carrière vervolgen’. 

‘Het leerplatform gaat mij vanuit learning en development beter inzicht geven in wie wat doet Daarnaast kan ik zien hoe ze het aanbod of opleiding vonden (reviews) en wat heeft het opgeleverd. Daarmee kan ik beter de kwaliteit bewaken. Het platform kan op termijn ook suggesties geven aan gebruikers voor mogelijkheden als vervolgtraject. Door de gegevens van gebruikers van het platform te analyseren kan ik inzicht krijgen in mogelijke “gaten” in de capaciteiten van medewerkers, zodat we vanuit L&D proactief ons aanbod daarop kunnen afstemmen'.
Leren doe je eigenlijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor de generaties na je

Leercultuur

Waarom zou leren en blijven leren? Die vraag krijgt Thijs soms. ‘Soms gewoon omdat het nodig is (regels kennen, wet- en regelgeving red.) om je werk te mogen uitvoeren en op een goede manier toe te passen. L&D zorgt er dan voor dat de manier waarop je leert leuk is, door de vorm, het aanbod en de manier aantrekkelijk te maken. Dat wordt net als samen leren (social learning) steeds belangrijker. Ik hoop dat het leerplatform gaat zorgen dat informeel leren (van een ander leren, learning by doing) zoals delen van best practices onderdeel gaat worden van onze leercultuur’.

Veel mensen binnen en buiten de organisatie weten niet dat we heel veel mensen opleiden binnen onze organisatie via leerplekken en stages. Het is belangrijk om potentiële werknemers enthousiast te maken over het vakgebied. Honderden collega’s binnen Brocacef Groep zetten zich hier jaarlijks voor in. Als je zelf weet waar je het over hebt dankzij je kennis, is het leuker om die kennis aan een ander over te dragen. Geeft voldoening en je draagt bij aan de opleiding van de volgende generatie die we nodig hebben. Daarvoor moeten we de ‘vlam’ van professionele passie en bevlogenheid van je (of ons) vakmanschap brandend houden'.

Andere 'Wij zorgen voor' artikelen

Marlies voor haar servicedesk
Marlies, QA manager en apotheker

Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen, zoals de prostaatcheck

Lees meer
Koen Gudde in DC Ede van Brocacef Healthcare Logistics (BHL)
Koen, programmamanager

Het is mijn doel om toekomstbestendige oplossingen te realiseren

Lees meer
Information security manager Mohamed
Mohamed, information security manager

Het belangrijkste is het vertrouwen dat gegevens correct, beschikbaar en veilig opgeslagen zijn

Lees meer