Apotheker Mahshid is werkzaam voor zorginstellingen

We willen onze klanten ‘wijzer’ maken, zodat zij hun kennis optimaal kunnen toepassen

Mahshid, front office instellingsapotheker

Mahshid ondersteunt voorschrijvers van instellingen

"Elke dag beantwoord ik, samen met mijn collega apothekers, tientallen vragen van zorgverleners die medicijnen voorschrijven', vertelt Mahshid Fahimnia. “Als instellingsapotheker bij Brocacef (Ziekenhuisfarmacie) werk ik samen met zorgverleners in instellingen. Dat kan variëren van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en gehandicaptenzorg tot ouderenzorg en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Deze variatie maakt mijn werk leuk en uitdagend. Wij vervullen voor deze instellingen de taak van farmaceutisch expert en zijn in die rol verantwoordelijk voor medicatiebewaking en staan voorschrijvers inhoudelijk bij."

Mahshid: "Na mijn studie Farmacie in Utrecht, dacht ik dat ik openbaar apotheker wilde worden. Hiervoor heb ik een aanvullende specialisatie traject doorlopen en afgerond. Wat mij aansprak in deze rol was het feit dat je als zorgverlener een relatie opbouwt met je cliënten. Dat bleek ook zo te zijn, alleen miste ik de inhoudelijke diepgang. Ik ben toen op zoek gegaan naar een rol waarbij ik meer mijn inhoudelijke kennis over medicijnen kon inzetten. Zo kwam ik terecht bij Brocacef ziekenhuisfarmacie, waar ik inmiddels meer dan vijf jaar met plezier werk."
Mijn farmaceutische kennis heb ik hard nodig
"Mijn farmaceutische kennis heb ik dagelijks nodig', vertelt Mahshid. 'Bij veel van de patiënten waar ik mee te maken heb, is er sprake van polyfarmacie. Dat betekent dat ze meerdere medicijnen gebruiken die elkaars werking en bijwerking (kunnen) beïnvloeden. Deze patiënten bevinden zich daarnaast vaak in een kwetsbare positie, omdat ze niet goed kunnen zorgen voor hun eigen gezondheid en daarvoor afhankelijk zijn van een team aan zorgverleners die hen bijstaat."

Nauw contact met zorgverleners

"Mijn werk vereist nauw contact met zorgverleners en goed inzicht in de toestand en medisch/ farmaceutisch voorgeschiedenis van patiënten. De fysieke afstand die ik heb tot patiënten, maakt dat ik heel goed moet doorvragen en zorgvuldig alles moet nalopen. Tenslotte is het belangrijk de hulpvraag vanuit de zorgverlener vast te stellen en daar een passend advies op te formuleren. Pas als ik een zo volledig mogelijk beeld heb, kan ik een goed advies geven dat aansluit bij de hulpvraag van de voorschrijver."

Complexe vragen over medicijnen beantwoorden

"Samen met mijn collega apothekers beantwoord ik vaak complexe vragen over de toepassing van medicijnen. Mijn collega’s en ik hebben veel kennis van psychofarmaca (medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen). Nadat een voorschrijver een medicijn heeft voorgeschreven, beschikt een patiënt hier nog niet over. Eerst moet er gecontroleerd te worden of een patiënt last kan krijgen van ongewenste bijwerkingen of interacties. Dat kan de werking van medicijnen belemmeren of zelfs erg gevaarlijk zijn. Medicatiebewaking is een essentieel onderdeel van de farmaceutische keten."

Wij zijn voor voorschrijvers altijd direct en laagdrempelig bereikbaar
"Doordat wij direct en laagdrempelig bereikbaar zijn voor overleg met voorschrijvers, zijn we van grote waarde. Zorgverleners kunnen overdag contact opnemen met ons team; in spoedgevallen kunnen zij apothekers ook buiten kantooruren en in het weekend rechtstreeks bereiken. Als apothekers zijn wij eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van farmaceutische zorg aan de patiënten van de instellingen waar wij voor werken. We zorgen dat verstrekking van medicijnen volgens de geldende richtlijnen en wet- en regelgeving plaatsvindt."

Medicatieproces goed laten verlopen

"Vooral binnen GGZ instellingen zijn er vaak wijzigingen in gebruikte middelen. Dat komt doordat patiënten vaak in een crisissituatie zitten, medicijnen niet altijd voldoende effectief blijken te zijn of juist bijwerkingen een beperking vormen voor continuering therapie. Wijzigingen in voorgeschreven medicijnen moeten zorgvuldig worden afgewogen, bewaakt en tijdig uitgeleverd zodat continuïteit van de behandeling niet in het geding komt. De verschillende afdelingen binnen Brocacef (zoals medicatiebegeleiding, productie van medicatie op maat, logistiek en bereidingen) vormen de schakels in de keten. Ons doel is om het proces vanaf aanname van het recept tot de levering goed te laten verlopen. Dit vraagt van het team om goed op elkaar ingespeeld te zijn om verstoringen in die keten te voorkomen en de kwaliteit van de geleverde zorg te kunnen waarborgen."

Managen van klantvragen

"In het kader van samenwerking en verbetering van zorg kunnen zorginstellingen die klant zijn van Brocacef gebruik maken van de inhoudelijke dienstverlening. Voor ons is het een uitdaging om de instroom van klantvragen te managen. Als blijkt dat bijvoorbeeld veel artsen contact opnemen met een vergelijkbare vraag, dan wordt overlegd met een apotheker die de relatie beheert om te kijken of er kennisoverdracht nodig is in de vorm van een nascholing. Andersom proberen we ook de interne scholingen, zowel operationeel als inhoudelijk te laten aansluiten bij de gewenste dienstverlening. We willen op die manier onze klanten ‘wijzer’ maken, zodat zij hun farmacotherapeutisch kennis optimaal kunnen toepassen."

Het voordeel van een landelijk apothekersteam is dat we over enorm veel kennis beschikken
"Het voordeel van een landelijk team van apothekers is dat we over enorm veel kennis beschikken. Dat is mogelijk doordat wij farmaceutische ontwikkelingen en onderzoeken met elkaar bespreken. Samen kijken we dan hoe we nieuwe processen, producten en inzichten kunnen toepassen. Zo ontstaat een gezamenlijke, uniforme werkwijze en visie. Door te evalueren en ons aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en veranderende vraag van klanten, verbeteren we continu onze dienstverlening."

Brocacef levert medicijnen en ondersteuning in de farmaceutische zorg, met een team van 30 apothekers, aan rond de 30 zorginstellingen met meer dan 20.000 cliënten.

Meer weten?

Meer weten over de dienstverlening aan zorginstellingen door Brocacef? Neem contact op met Brocacef voor meer informatie over onze farmaceutische diensten via 0478-509200.

Andere 'Wij zorgen voor' artikelen

Marlies voor haar servicedesk
Marlies, QA manager en apotheker

Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen, zoals de prostaatcheck

Lees meer
Siwer controleert gasopslag
Siwer, apotheker front office

Door de overdracht van farmaceutische kennis maken we klanten zelfstandiger in de praktijk

Lees meer
Koen Gudde in DC Ede van Brocacef Healthcare Logistics (BHL)
Koen, programmamanager

Het is mijn doel om toekomstbestendige oplossingen te realiseren

Lees meer