Central filling

SYNC - 23 januari 2025

Interactief symposium farmacotherapie

Product veiligheidsinformatie

Additionele risico minimalisatie-maatregelen (aRMM) van een geneesmiddel is informatie voor artsen, apothekers en/of patiënten om risico’s te beheersen en/of de positieve benefit-risk-balans van een geneesmiddel te versterken.

Als voorwaarde van een handelsvergunning kunnen aRMM opgelegd worden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of de European Medicines Agency.

Producten

Product 1
Product 2