Leverancier

Natuurlijk wilt u dat uw geneesmiddelen zoveel mogelijk patiënten helpen. Brocacef is hierin graag uw partner. Als groothandel, maar ook als dienstverlener die patiënten helpt om geneesmiddelen effectief te gebruiken.

Zorg- en serviceprogramma's

Wij zetten onze expertise op het gebied van geneesmiddelen en hulpmiddelen graag in om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Daarom hebben wij een aantal zorg- en serviceprogramma’s ontwikkeld. Binnen deze programma's leveren wij diensten en zorg die patiënten helpen om hun geneesmiddelen en hulpmiddelen doelmatig en trouw te gebruiken.

Specialistische geneesmiddelen

Zorgprogramma's

Samen met leveranciers van specialistische geneesmiddelen en ziekenhuisapothekers ontwikkelen wij zorgprogramma's ten behoeve van mensen thuis. Brocacef verzorgt hierbij zowel de logistiek als de verpleegkundige zorg rondom deze geneesmiddelen.

Bij de kennis en expertise die Brocacef hierbij heeft opgebouwd, vormen optimalisatie van therapietrouw en voorkoming  van spillage de sleutelbegrippen.

Meer therapietrouw, minder spillage

Adequate medicatiebewaking door eigen apotheek

  • De programma's verhogen de medicatieveiligheid.
  • De patiënt krijgt zorg op maat.
  • Elke patiënt krijgt het advies en de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

Wilt u meer weten over onze zorgprogramma’s?

Wij vertellen u er graag meer over.

Pharma Services
Postbus 75
3600 AB Maarssen
T: +32 6 24 95 32 92
E: hlantsheer@brocacefgroep.nl

 

IDF-lijst

Specialistische geneesmiddelen
Samen met leveranciers van specialistische geneesmiddelen en ziekenhuisapothekers ontwikkelen wij zorgprogramma's ten behoeve van mensen thuis. Brocacef verzorgt hierbij zowel de logistiek als de verpleegkundige zorg rondom deze geneesmiddelen.
Lees meer
Meer therapietrouw, minder spillage
Dankzij onze gespecialiseerde zorg rondom geneesmiddelen realiseren wij een therapietrouw van 95%.
Lees meer
Wilt u meer weten over onze zorgprogramma’s?
Wij vertellen u er graag meer over. Bel naar +31 6 24 95 32 92 of stuur een e-mail naar hlantsheer@brocacefgroep.nl.
Lees meer
IDF-lijst
U kunt de lijst met IDF nummers voor de verwerking van de claims van de groothandels-nummers opvragen bij brodis@brocacef.nl
Lees meer

Managementinformatie

U kent Brocacef als landelijke en volgesorteerde groothandel die voor de distributie van uw producten naar apothekers, apotheekhoudende huisartsen en zieken- en verpleeghuizen zorgt. Maar Brocacef doet meer: met actuele en op maat gemaakte managementinformatie kan Brocacef uw positie op de Nederlandse markt versterken en uw marketingbeleid ondersteunen.

Een gedegen onderbouwing

Het nemen van weloverwogen beleidsbeslissingen, in nationale of internationale context, vraagt om een gedegen onderbouwing. Met onze managementinformatie bieden wij u deze onderbouwing. De managementinformatie die wij kunnen leveren is divers. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informatie leveren, die u inzage geeft in de afzetaandelen van de verschillende categorieën geneesmiddelen. Maar ook het leveren van informatie over de afzet van een specifiek, nieuw geïntroduceerd, geneesmiddel behoort tot de mogelijkheden. Alle informatie is erop gericht u in staat te stellen de beste beslissing te nemen.

 

Altijd actueel en op maat

Met onze managementinformatie beschikt u altijd over actuele en op maat gesneden informatie, die u in staat stelt uw beleid te onderbouwen. De informatie kan per regio / postcodegebied aangeleverd worden, dagelijks, wekelijks of op maandbasis.

 

Wilt u meer weten over managementinformatie?

Wij vertellen u er graag meer over.

 

Brocacef Groothandel
Postbus 75
3600 AB  Maarssen
T: +31 30 245 2480
E:commercie@brocacef.nl

Een gedegen onderbouwing
Met onze managementinformatie bieden wij u een gedegen onderbouwing voor het nemen van beleidsbeslissingen.
Lees meer
Altijd actueel en op maat
U beschikt altijd over actuele en op maat gesneden informatie.
Lees meer
Wilt u meer weten over managementinformatie?
Wij vertellen u er graag meer over. Stuur een e-mail naar: commercie@brocacef.nl of bel: + 31 30 245 24 80.
Lees meer

Zorgtrajecten in samenwerking met BENU Apotheek

Optimaal geneesmiddelengebruik en voorkoming van spillage is in ieders belang: van u, van de apotheek, van de patiënt en van de zorgverzekeraar. In samenwerking met de farmaceutische industrie zet BENU Apotheek zorgtrajecten in. Het gaat om therapietrouwprogramma’s, medicatiebeoordelingen en geïndividualiseerde patiëntenbegeleiding door middel van eerste en tweede uitgifte en direct mailings. Al deze programma’s worden op maat gemaakt en behoren tot de BENU Zorg Route.

Een overzicht van alle activiteiten

De BENU Zorg Route geeft een overzicht van alle activiteiten en diensten die BENU Apotheek biedt. Persoonlijke aandacht en optimale service voor de patiënt staan hierbij voorop. Met als resultaat: meer therapietrouw, minder medicijnverspilling en minder onjuist medicijngebruik.

 

BENU Zorg Route

In de praktijk blijkt de BENU Zorg Route bijzonder effectief, hetgeen leidt tot:

  • Persoonlijke aandacht voor de patiënt.
  • Efficiënte ondersteuning door apothekers van BENU Apotheek.
  • Minder medicijnverspilling.
  • Minder onjuist medicijngebruik.
  • Hogere therapietrouw.

Wilt u meer weten over onze zorgtrajecten?

Wij vertellen u er graag meer over.

 

Brocacef Groothandel
Postbus 75
3600 AB Maarssen
T: +31 30 245 2480
E:commercie@brocacef.nl

Een overzicht van alle activiteiten
De BENU Zorg Route geeft een overzicht van alle activiteiten en diensten die BENU Apotheek biedt.
Lees meer
BENU Zorg Route
De BENU Zorg Route bewijst zich in de praktijk als bijzonder effectief.
Lees meer
Wilt u meer weten over onze zorgtrajecten?
Wij vertellen u er graag meer over. Stuur een e-mail naar: commercie@brocacef.nl of bel: + 31 30 245 24 80.
Lees meer

IDF-lijst

U kunt de lijst met IDF nummers voor de verwerking van de claims opvragen bij brodis@brocacef.nl.