Laden elektrische auto

Brocacef Groep en duurzaamheid (CSR)

Op weg naar klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030

Gezond leven begint bij een gezonde leefomgeving

Onze leefomgeving staat wereldwijd onder druk. Onze aarde raakt steeds voller en samen creëren we meer vervuiling dan zij aankan. Dit is een grote uitdaging, waar we als mensheid in deze eeuw voor staan.

Als onderneming in de gezondheidszorg vervullen wij een belangrijke rol in de maatschappij.  Als we de nummer één zorgpartner willen zijn, waar mensen bewust voor kiezen, hoort daar ook bij dat we ons inzetten voor gezonde omstandigheden voor de mens en zijn milieu en de maatschappij. Tenslotte zijn wij hier allemaal van afhankelijk. Een gezond leven begint bij een gezonde leefomgeving.

Daarom werken wij als bedrijf aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarnaast reduceren wij de hoeveelheid afval die onze organisatie produceert. Door bijvoorbeeld onze eigen logistieke processen duurzamer te maken, hebben we ook impact op de supply chain van onze klanten zoals apotheken en zorginstellingen.


Ons streven is een CO2 neutrale bedrijfsvoering van Brocacef en BENU in 2030

Lees meer over onze doelstellingen in ons Beleidsplan Corporate Social Responsibility (CSR) Brocacef Groep 2023-2026 

Infographic Corporate Social Responsability (CSR) beleidsplan

Mensen maken het verschil binnen Brocacef en BENU. Dankzij de toewijding en inspanning van onze medewerkers kunnen wij waardevolle producten en diensten leveren. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor vitale medewerkers. Zij kunnen hieraan werken door gebruik te maken van een vitaliteitsplatform. Daarnaast faciliteren we voor een goede balans tussen werk en privé. Tegelijkertijd schenken we aandacht aan een veilig werkklimaat en diversiteit en inclusie. 

Als organisatie willen wij gerespecteerd en succesvol zijn en blijven. Correct gedrag in omgang met relaties en collega’s is daarom van groot belang. Dit uitgangspunt geldt binnen de gehele organisatie. We hechten grote waarde aan compliance binnen onze organisatie en zien strikt toe op naleving onder andere via onze compliance commissie.

Green Deal oorkonde

Brocacef tekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Brocacef Groep heeft op 17 november 2023 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Daarmee committeren we ons aan een grotere inzet om de zorg verder te vergroenen.

De ondertekening vond plaats bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn concrete en ambitieuze doelen gesteld. 

De vijf thema’s zijn:

  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
  • Vergroten van kennis & bewustwording;
  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Bart Tolhuisen, CFO van de Brocacef Groep, onderschrijft het belang van de Green Deal. “Als marktleider in de farmaceutische zorg en logistiek moeten we niet alleen zorgen voor de gezondheid van onze patiënten, maar ook bijdragen aan een gezonde leefomgeving.”