Breed dienstenaanbod van logistiek en zorg 

Van supply chain oplossingen voor medicijnen en medische hulpmiddel tot specialistische zorg bij de patiënt thuis. Een unieke combinatie van logistiek en zorg.

Brocacef Healthcare Logistics en Services Unieke combinatie van logistiek en zorg

Dagelijks ontvangen groothandels, ziekenhuizen, apotheken en patiënten hun medicijnen en medische hulpmiddelen via het temperatuurgecontroleerde transport van Brocacef Healthcare Logistics (BHL) in de Benelux. TEVA is een klant van het eerste uur. De samenwerking ontstond vijfentwintig jaar geleden. Marco Groot (Supply Chain Clusterlead Benelux & Nordics) en Jolieke Mendrik (Patient Solutions Manager Benelux) van TEVA vertellen waarom die samenwerking veel voor hen betekent.

Klant- en oplossingsgericht
Door de flinke groei van de generieke business van TEVA ontstond de behoefte om samen te werken met een partner in warehousing en distributie. Als gespecialiseerde dienstverlener in supply chain oplossingen voor medicijnen en medische hulpmiddelen, bleek BHL hierin volledig te kunnen ontzorgen met het aanbieden van een totaal oplossing. Marco: “De samenwerking ervaren we als zeer prettig, goed en constructief”, vertelt hij. “Dat zit ‘m vooral in de hands-on mentaliteit van de medewerkers. We zien elkaar elke zes weken. Dan evalueren we de afgelopen periode op basis van door ons vastgestelde KPI’s. Aan de hand daarvan werken we met elkaar aan een nóg betere samenwerking.” 


"Brocacef schakelt snel; dat is een behoorlijke meerwaarde voor ons."

 Van opslag tot ompakken en relabelen op locatie 

De focus van de samenwerking ligt op logistieke dienstverlening in Nederland. Sinds vorig jaar verzorgt een RP (Responsible Person) van BHL ook het vrijgeven van goederen (market release).  “Brocacef zorgt ervoor dat onze producten op de juiste temperatuur bewaard en vervoerd worden. Onze opiaten worden opgeslagen in een opiatenkluis. Vernietiging van afgekeurde of van producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, verzorgt de organisatie ook voor ons. Zo langzamerhand gaat ze aanvullend een grotere rol spelen in herbewerkingsacties, zoals ompakken en relabelen van secundaire verpakkingen op locatie. We kennen elkaar goed en Brocacef schakelt snel; dat is een behoorlijke meerwaarde voor ons.”

Elkaar versterken
Naast de logistieke dienstverlening, werkt TEVA momenteel ook samen met Brocacef Healthcare Services (BHS) aan een patiëntsupportprogramma voor een migrainemedicijn. Het programma is opgesteld voor een nieuwe klasse geneesmiddelen, die nog niet in Nederland vergoed wordt. 
“We hebben besloten een early access programma op te zetten voor mensen die aan ernstige en frequente (meer dan acht dagen per maand) migraine lijden en geen positief resultaat behalen met andere medicijnen. Hiermee krijgen deze patiënten weer grip op hun leven. Met het programma willen we de therapietrouw – en daarmee de effectiviteit van het geneesmiddel – maximaliseren”, vertelt Jolieke, die voor het programma nauw samenwerkt met BHS. “Brocacef dacht vanaf de opzet van het programma – onder meer bij het opstellen van de protocollen voor de verpleegkundigen – met ons mee. Met de flexibiliteit en hand-on mentaliteit van BHS en jarenlange ervaring van onze beide organisaties versterkten we elkaar enorm in dit traject.”

 

“Hiermee krijgen deze patiënten weer grip op hun leven.”

 

Specialistische verpleegkundigen
Het zijn de BIG-verpleegkundigen van Brocacef die nu bij de patiënten langsgaan. Jolieke: “Alle lof voor het team zeer betrokken, ervaren en enthousiaste verpleegkundigen. Zij hebben specialistische kennis van het medicijn en het indicatiegebied, zodat zij persoonlijke, specialistische zorg thuis bij de patiënten kunnen geven. Dat BHS onderdeel is van een groot concern – dat wij ook nog eens goed kennen – heeft meegespeeld in onze keuze voor deze partij. Brocacef geeft ons een gevoel van vertrouwen. Dat is belangrijk voor zo’n omvangrijk project. Het succes van onze samenwerking blijkt ook uit de eerste feedback van patiënten: zij beoordelen het supportprogramma met een 8,9 (op een schaal van 1-10).”

 

Neem contact op met  Dennis Payne

Voor vragen over gespecialiseerde logistiek of patiënt support programma’s

Hoe kunnen wij u verder helpen?