Samen maken wij slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg


Onze klanten aan het woord

Alle lof voor de specialistische verpleegkundigen
Jolieke Mendrik
Patient Solutions Manager Benelux

“Alle lof voor het team zeer betrokken, ervaren en enthousiaste verpleegkundigen. Zij hebben specialistische kennis van het medicijn en het indicatiegebied, zodat zij persoonlijke, specialistische zorg thuis bij de patiënten kunnen geven. Brocacef geeft ons een gevoel van vertrouwen. Dat is belangrijk voor zo’n omvangrijk project. Het succes van onze samenwerking blijkt ook uit de eerste feedback van patiënten: zij beoordelen het supportprogramma met een 8,9.”

Brocacef Healthcare Logistics schakelt snel
Marco Groot
Supply Chain Clusterlead Benelux & Nordics

“Brocacef Healthcare Logistics zorgt ervoor dat onze producten op de juiste temperatuur bewaard en vervoerd worden. Verzorgd het vrijgeven van goederen. Onze opiaten worden opgeslagen in een opiatenkluis. Vernietiging van afgekeurde of van producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, verzorgt de organisatie ook voor ons. Zo langzamerhand gaat ze aanvullend een grotere rol spelen in herbewerkingsacties, zoals ompakken en relabelen van secundaire verpakkingen op locatie. We kennen elkaar goed en Brocacef Healthcare Logistics schakelt snel; dat is een behoorlijke meerwaarde voor ons.”

Brocacef denkt in mogelijkheden
Arjan Bulsink
Gevestigd Ziekenhuisapotheker
"Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, waar ik als gevestigd ziekenhuisapotheker werk, is al sinds 2011 klant bij Brocacef Groothandel. De samenwerking bevalt prima, vandaar dat we in 2016 onze overeenkomst hebben verlengd. De basisdienstverlening is altijd keurig op orde. Maar wat Brocacef zo sterk maakt is het proactief meedenken bij bijzonderheden of bij veranderingen zoals bij Falsified Medicines Directive (FMD). Brocacef denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden en helpt ons zo de logistieke keten tot over de deurdrempel van het ziekenhuis zo optimaal mogelijk in te richten."

Specifieke kennis over interacties en doseringen
Marloes Groot
Specialist ouderengeneeskunde

"Ik ben specialist ouderengeneeskunde. Als het gaat om specifieke kennis over interacties, doseringen, omzettingen ben ik heel blij met de apothekers van Brocacef. Brocacef Ziekenhuisfarmacie helpt ons niet alleen bij het voorschrijven van medicatie, maar ondersteunt ook bij de FTO’s en in de geneesmiddelencommissie. Zo dragen ze bij aan kwaliteit en medicatieveiligheid."

Hoe kunnen wij u verder helpen?