Zorgverzekeraar

Als zorgverzekeraar bent u voortdurend bezig om kosten en kwaliteit tegen elkaar af te wegen voor uw verzekerden. Brocacef begrijpt dat. Daarom helpen wij u om hoge kwaliteit zorg te leveren en de kosten in de hand te houden.

Onze zorgprogramma’s staan voor kwaliteit en doelmatigheid

Brocacef heeft diverse zorgprogramma’s ontwikkeld. Met deze programma's ontzorgen wij uw verzekerden, medische professionals, apothekers en zorginstellingen. In onze zorgprogramma’s staan hoogwaardige zorg, therapietrouw en het voorkomen van drop-outs centraal.

Brocacef heeft zorgprogramma’s voor: incontinentie en specialistische geneesmiddelen, zoals Avonex®.

 

Onze zorgprogramma's

Wij hebben ervaring met zorgprogramma’s voor de specialistische geneesmiddelen zoals Avonex® en TNF-alfaremmers.

Zorgprogramma scoort 8,8

Patiënten die gebruik maken van Multiple Care, het MS Zorgprogramma, waarderen het programma met een 8,8. Patiënten waarderen vooral het contact met de verpleegkundige en geven aan dat dit bijdraagt aan de therapietrouw.

Meer weten over zorgprogramma's?

Wij vertellen u er graag meer over.

Brocacef Zorglogistiek
Postbus 75
3600 AB Maarssen
T: +31 30 245 0217 

Onze zorgprogramma's
Wij behalen aanzienlijke successen met onze programma's voor incontinentie en geneesmiddelen.
Lees meer
Zorgprogramma scoort 8,8
Zowel instellingen als patiënten zijn zeer tevreden met ons zorgprogramma voor incontinentie, blijkt uit onderzoek.
Lees meer
Meer weten over zorgprogramma's?
Neem contact op met onze manager operations Ger Dersjant via email gdersjant@brocacef.nl.
Lees meer

BENU Check, de online service voor medicatiebeoordelingen

De medicatiebeoordeling is een grote verantwoordelijkheid, die apothekers veel tijd kost. BENU Apotheek heeft een online dienst ontwikkeld om hen te ondersteunen bij het slimmer en efficiënter uitvoeren van medicatiebeoordelingen: de BENU Check. De BENU check maakt daarnaast het effect van medicatiebeoordeling direct zichtbaar op de manier zoals u, als zorgverzekeraar die wenst.

 

BENU Check medicatiebeoordelingen

Het BENU Check portaal geeft de apotheker per patiëntprofiel al aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen in de medicamenteuze behandeling. Per aanbeveling kan de apotheker de prioriteit vastleggen en als advies bespreken met de patiënt en de huisarts. Het BENU Check portaal wordt grotendeels gevoed door gegevens uit het apotheekinformatiesysteem (AIS), via ons centrale datawarehouse. Het  farmacotherapeutische behandelplan kan met de voorschrijver en de patiënt via prints of digitaal gedeeld worden. Tot slot kan BENU Apotheek u een analyse verschaffen van uitgevoerde medicatiebeoordelingen en de resultaten daarvan.

Brenda Brinksma, projectapotheker PSD

Brenda Brinksma, projectapotheker PSD van BENU Apotheek: “De BENU Check verlicht de administratieve last voor de apotheker, geeft professionele adviezen aan apothekers en controleert de afspraken die met zorgverzekeraars zijn gemaakt. Ook zorgt de BENU Check voor analyses en terugkoppeling op een hoger niveau op de manier zoals u dat wenst. U kunt gemakkelijk rapportages uitdraaien waarmee u in beeld brengt wat de effecten van de medicatiebeoordelingen zijn. U kunt op geaggregeerd niveau overzichten verkrijgen, bijvoorbeeld wat betreft doelmatiger geneesmiddelgebruik, of een toegenomen therapietrouw."

Wilt u meer weten over BENU Check?

Wij vertellen u er graag meer over.

 

BENU Apotheek
Postbus 75
3600 AB Maarssen
T: + 31 30 245 25 81
E:info@benuapotheek.nl

BENU Check medicatiebeoordelingen
Het BENU Check portaal geeft de apotheker per patiëntprofiel al aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen in de behandeling.
Lees meer
Brenda Brinksma, projectapotheker PSD
U krijgt online inzicht in alle data.
Lees meer
Wilt u meer weten over BENU Check?
Wij vertellen u er graag meer over. E-mail naar: PSD@benuapotheek.nl of bel: +31 30 245 22 92
Lees meer

BENU Zorg Route van BENU Apotheek

De BENU Zorg Route is een totaalconcept waarmee de apotheker en zijn team  vanaf het allereerste bezoek van een patiënt een behandelrelatie met hem op kan bouwen.  Persoonlijke aandacht, optimale service en kwaliteit staan hierbij voorop. Met als resultaat: transparante en uitgekiende zorg voor de patiënt, minder medicijnverspilling en minder onjuist medicijnverbruik.

Onderscheidende apotheekservices

BENU Apotheek heeft alle activiteiten gericht op een optimale behandelrelatie met de patiënt samengebracht in de BENU Zorg Route. De BENU Zorg Route bestaat uit diensten als medicatiebewaking, medicatiebezorging, medicatie op maat en herhaalservice. Met medicatiebewaking wordt gecontroleerd op medicijnen naast elkaar gebruikt kunnen worden. Als dat problemen oplevert, stemt de apotheker de juiste medicatiecombinatie af. Met medicatie op maat biedt BENU Apotheek een medicijnrol waarbij de medicijnen per innamemoment verpakt zijn. Deze en alle andere diensten zijn gericht op optimale service en kwaliteit voor de patiënt.

 

De BENU Zorg Route geeft u overzicht

De BENU Zorg Route geeft u als zorgverzekeraar een overzicht van alle activiteiten en diensten die BENU Apotheek aanbiedt. Persoonlijke aandacht, optimale service en kwaliteit staan hierbij voorop. Met als resultaat: transparante en uitgekiende zorg voor de patiënt, minder medicijnverspilling en minder onjuist medicijnverbruik.

 

De BENU Zorg Route werkt

Uit de praktijk blijkt dat de BENU Zorg Route van BENU Apotheek zeer effectief is:

  • Transparante en persoonlijke aandacht voor klanten
  • Efficiënte ondersteuning aan de onder de BENU vlag opererende apothekers
  • Minder medicijnverspilling
  • Minder onjuist medicijngebruik
  • Hogere therapietrouw.

Presentatie BENU Zorg Route

Graag vertellen we u meer over de BENU Zorg Route. Naast algemene informatie benaderen we het zorgaspect in vier onderdelen:

B (basis)
E (extra)
N (niet afleveringsgebonden)
U (ultiem gemak)   

 Bekijk hier de BENU Zorg Route presentatie 

Meer weten over de BENU Zorg Route?

Onze manager zorgverzekeraars, Tamara ter Laak, van BENU Apotheek vertelt u graag meer over de mogelijkheden van de BENU Zorg Route.

BENU Apotheek
Postbus 75
3600 AB Maarssen
T: + 31 30 245 29 11
E: ttlaak@benuapotheek.nl  

Onderscheidende apotheekservices
BENU Apotheek heeft alle activiteiten samengebracht in de BENU Zorg Route.
Lees meer
De BENU Zorg Route geeft u overzicht
De BENU Zorg Route geeft u een overzicht van alle activiteiten en diensten die BENU Apotheek aanbiedt.
Lees meer
De BENU Zorg Route werkt
Uit de praktijk blijkt dat de BENU Zorg Route van BENU Apotheek zeer effectief is.
Lees meer
Presentatie BENU Zorg Route
Graag vertellen we u wat meer over de BENU Zorg Route. Naast algemene informatie benaderen we het zorgaspect in 4 onderdelen.
Lees meer
Meer weten over de BENU Zorg Route?
Bel ons op 030 245 29 11 en vraag naar de manager zorgverzekeraars, Tamara ter Laak. Of e-mail: ttlaak@benuapotheek.nl.
Lees meer