Sprekers

Laat u tijdens SYNC 2024 inspireren door specialisten met diverse achtergronden die u meenemen in de nieuwste inzichten en innovaties op het gebied van farmacotherapeutische behandeling. 


prof. dr. E.N (Eric) van Roon

Ziekenhuisapotheker en Klinische Farmacoloog / voorzitter SYNC - Medisch Centrum Leeuwarden

Brocacef organiseert in samenwerking met en onder voorzitterschap van prof. dr. Eric van Roon SYNC, hét interactieve symposium farmacotherapie voor apothekers werkzaam in de (poli)klinische apotheek. Voorheen bekend onder de naam ‘Highlights Farmacotherapie’. 

Eric van Roon is sinds 1998 als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog verbonden aan het Medisch Centrum Leeuwarden. Naast de directe patiëntenzorg is Eric medisch manager van de afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en daar ook opleider voor de ziekenhuisfarmacie en klinisch farmacologie. 


drs. M.B. (Midas) Mulder 

Ziekenhuisapotheker - Medisch Centrum Erasmus

Leverziektes en farmacologie: de rol van de apotheker

Deze nascholing heeft als doel openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers kennis te laten nemen van de lever, de verschillende leverziektes en de effecten van geneesmiddelen. Er zal worden ingegaan op de farmacotherapeutische ontwikkelingen rondom leverziektes, leverbeschadigingen door medicatie en de farmacokinetiek en -dynamiek van levercirrose. Tevens zal de rol die de apotheker kan spelen voor patiënten met een leverziekte behandeld worden.


dr. B.E. (Berdien) Oortgiesen

Ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog - Medisch Centrum LeeuwardenPolikliniek Ziekenhuisfarmacie: Bariatrie
Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is gespecialiseerd in de zorg voor, en operaties bij patiënten met ernstig overgewicht. Deze bariatrische ingrepen beïnvloeden het farmacokinetische en farmacodynamische profiel van geneesmiddelen. Om de zorg rondom de bariatrische ingreep te verbeteren, is er begin dit jaar een medicatiepoli opgericht. Op de medicatiepoli wordt een medicatiereview uitgevoerd in samenspraak met de patiënt. Zo wordt het huidige geneesmiddelgebruik besproken en of de patiënt tegen medicatie-gerelateerde problemen aanloopt.

De medicatiepoli bariatrie in het MCL is de eerste medicatiepoli in Nederland waar met patiënten die een bariatrische ingreep (hebben) ondergaan en medicatiereview wordt uitgevoerd. In deze presentatie wordt u meenemen in de ervaringen met deze poli. Wat leer je van de patiënten? Wat is de meerwaarde? Hoe is het geregeld en wat waren de valkuilen zijn bij het opzetten van een poli.

D. (Darko) Mitrovic

Ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog – PhD Candidate - Tjongerschans Ziekenhuis

Praktijkonderzoek bij het gebruik van DOACs’

Tijdens deze presentatie zullen redenen van stoppen met DOAC’s worden bellicht. Daarnaast worden de meest gemelde bijwerkingen en bloedingen besproken per DOAC. Ter afsluiting worden de kosten van minor bleeds ten opzichte van major bleeds, net als de impact van deze minor bleeds op adherence en quality of life besproken.


M. (Marius) Smit

Oprichter Plastic Whale Marius Smit is een man met een bijzonder verhaal, een uniek beroep en een uitdagende missie. Hij is de oprichter van Plastic Whale, de eerste professionele plastic fishing company ter wereld. De missie van Plastic Whale is om `s werelds wateren plastic-vrij te maken, te beginnen met de Amsterdamse grachten. Het doel van de onderneming is om out of business te gaan. Zijn lezingen gaat over het ontstaan van Plastic Whale en het belang van een duidelijke missie en flexibiliteit. Hij zal spreken over vertrouwen, doorzettingsvermogen en vernieuwde businessmodellen. Maak kennis met Marius Smit.
Pictogram

Inschrijven

Hoe kunnen wij u verder helpen?