Kennisverbreding met nascholing

Professioneel leveranciersmanagement in de waardeketen

Welkom op de uitschrijfpagina van de NEVI training Professioneel leveranciersmanagement in de waardeketen. Jammer dat u deze training niet meer kunt volgen!

U maakt uw afmelding compleet door uw emailadres hieronder in te vullen. Indien u twintig werkdagen voor de training uw inschrijving annuleert wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Annuleert u vijf werkdagen voor de training, dan zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Een collega van u kan zonder extra kosten uw plaats innemen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, stuur dan na uw uitschrijving een e-mail naar businessacademy@brocacef.nl.

Ik schrijf me uit voor de NEVI training: Professioneel leveranciersmanagement in de waardeketen op 29 en 30 september 2022.

Hoe kunnen wij u verder helpen?