Nederlandse apotheken in internationale top 

13-10-2017Maarssen
Nederlandse apotheken behoren tot de internationale top. Dit concludeert adviesbureau Eden McCallum in een onderzoek naar de prestaties van de Nederlandse farmaceutische branche dat uitgevoerd is in opdracht van BENU. In vergelijking met de buitenlandse collega’s zijn Nederlandse apotheken efficiënt en innovatief in het continue verbeteren van de geleverde zorg. Het is echter de vraag in hoeverre de Nederlandse farmaceutische branche de huidige topprestatie kan vasthouden in de toekomst.

Focus op waarde creatie

De werkdruk neemt toe en zal - gezien de groeiende zorgvraag als gevolg van onder andere vergrijzing - alleen maar blijven toenemen, terwijl de grenzen aan efficiëntie bij apotheken bereikt lijken te zijn. De apotheek heeft veel te bieden. Nu is het tijd dat naast kostenbeheersing de focus ook komt te liggen op de toegevoegde waarde van de apotheek. Zorgverzekeraars en de overheid moeten samen met apothekers meer gaan sturen op waarde en opbrengst dan op kosten om zo de bereikte koppositie op het gebied van kosten en kwaliteit te behouden.

Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ) is volgens BENU het antwoord op de vraag hoe de farmaceutische zorg de kwaliteit  verder kan verbeteren gebruikmakend van de bestaande efficiëntie. Ook de KNMP geeft aan binnen de branche de focus te willen verleggen van kostenreductie naar waarde-creatie in de vorm van een meer mensgerichte benadering van de patiënt, optimale samenwerking binnen de zorgketen, veilige en doelmatige farmacotherapie en geïntegreerde organisatie van zorg en zorgdossier. 

Optimalisatie van persoonlijke farmaceutische zorg


Programma’s als GFZ zorgen er voor dat de patiënt optimaal wordt ingesteld op het gebruik van zijn of haar medicijnen. Het brengt diverse gegevens bij elkaar en bevordert met verbetersignaleringen de samenwerking tussen diverse professionals in de zorg zoals tussen apotheker, huisarts, medisch specialist etc. Zo maakt GFZ inzichtelijk of een patiënt het juiste medicijn krijgt, therapietrouw is en of de farmaceutische behandeling aan de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten voldoet. Dit bevordert het doelmatig voorschrijven en levert zoals uit onderzoek blijkt naast een betere kwaliteit van zorg ook een jaarlijkse besparing op van 300 miljoen euro aan gezondheidszorgkosten waarvan 80% in minder ziekenhuiskosten. Apothekers voorkomen hiermee in samenwerking met voorschrijvers en patiënten dus daadwerkelijk vermijdbare ziekenhuisopnames.

Met de conclusies uit het Eden McCallum rapport, GFZ en uitkomsten uit een groot klantonderzoek hoopt BENU als marktleider het debat over de toekomst van de farmaceutische zorg in Nederland constructief te voeren en zo bij te dragen aan de uitbouw van de internationale topprestatie van Nederlandse apotheken.

Over BENU


BENU Apotheek is een landelijk dekkende keten met circa 310 eigendoms- en 180 partner apotheken. BENU streeft ernaar de best gewaardeerde apotheekketen te worden, door slimme, persoonlijke en toegankelijke farmaceutische zorg aan iedereen te bieden. BENU Apotheek is onderdeel van Brocacef Groep N.V., een groep van ondernemingen actief op het gebied van de gezondheidszorg. Naast de distributie van geneesmiddelen en medische producten, ontwikkelt en implementeert Brocacef Groep apotheek- en farmaceutische zorgconcepten. Brocacef Groep is onderdeel van de PHOENIX group in Mannheim en McKesson Europe AG, gevestigd in Stuttgart. Meer informatie op www.benuapotheek.nl.

Over Eden McCallum


Eden McCallum helpt haar klanten met het oplossen van kritische vraagstukken op het gebied van strategie, organisatie en transformatie. Werkend met een selecte groep onafhankelijke adviseurs van het hoogste kaliber, heeft Eden McCallum een vernieuwende wijze van management consulting geïntroduceerd die tastbaar resultaat levert, vaardigheden opbouwt en die klanten maximaal betrekt en eigenaar laat zijn van de uitkomsten. Tot Eden McCallum’s klanten behoren inmiddels 40% van de AEX, een derde van de UK FTSE 100 en een derde van ’s werelds grootste Private Equity firma’s. Eden McCallum werd uitgebreid beschreven in een Harvard Business Review case studie, ‘Consulting on the cusp of disruption’,  geschreven door Clay Christensen, Dina Wang en Derek van Bever. Voor meer informatie: www.edenmccallum.com.

Hoe kunnen wij u verder helpen?