Door hun welzijn te vergroten, voelen klanten zich wat minder patiënt

- Zorgassistente Firdevs -

Firdevs zorgt voor veilig medicijngebruik

Firdevs Kocaman is werkzaam als zorgassistente in Rotterdam. Zij ondersteunt de apothekers op het gebied van de zorg en draagt actief bij aan de kwaliteit en klanttevredenheid binnen de apotheek. Dat doet zij door samen met het apotheekteam zorgtaken uit voeren, zoals beheren van beslisregels voor medicatie en controle op verstrekking en gebruik van medicijnen met behulp van het programma BENU Medicijnscan.

Elke patient is uniek

De BENU Medicijnscan is een belangrijk middel om gezondheid van klanten te bewaken, die regelmatig medicijnen krijgen voorgeschreven. Firdevs en haar collega’s voeren daarom honderden gesprekken met de patiënten gedurende het jaar. “Ik nodig voor de medicijnscan klanten uit in de apotheek of ga thuis bij ze op bezoek. Nu dat niet verstandig is wegens COVID-19, bel ik hen op of zoek op een andere manier contact.

"Elke patiënt is uniek, ik kijk naar wat een patiënt nodig heeft en stel bruikbare en praktische oplossingen voor"

“Aan de hand van een vragenlijst ga ik na hoe medicijnen worden ervaren, hoe de werking is en of er bijwerkingen zijn. Ik vraag ook naar andere zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Ik probeer niet alleen vragen te stellen om af te vinken, maar probeer ook naar specifieke behoeften te kijken. Mijn algemene aanpak bij alle patiënten is heel praktisch. Elke patiënt is uniek, ik kijk naar wat een patiënt nodig heeft en stel bruikbare en praktische oplossingen voor.”

“Het scheelde dus een haartje!”

“Soms gaat het echt net goed”, vertelt Firdevs. “Een patiënt van 85 jaar was opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na ontslag had hij geen recept of instructies meegekregen voor thuismedicatie. De patiënt verkeerde daardoor in de veronderstelling dat hij niets meer hoefde te gebruiken. Tijdens het review gesprek kwam ik hier pas achter. Hij bleek al twee maanden geen medicijnen meer te slikken. Meerdere geneesmiddelen waren echt van levensbelang, om zijn hart- en vaatziekten te behandelen en verstoring van de nierfunctie te voorkomen. Het scheelde dus een haartje!”

In Nederland heeft 48% van de mensen boven de 40 jaar een of meerdere chronische aandoeningen (bron: Vektis factsheet chronische ziekten). 

Voor hun levenskwaliteit zijn zij sterk afhankelijk van het gebruik van medicijnen. Medicijnen die alleen goed werken wanneer die op juiste manier en moment worden gebruikt. Dat is voor veel mensen is dit lastig. Vooral patiënten die verschillende medicijnen gebruiken of moeite hebben met  dingen onthouden is dit een grote uitdaging. Apotheken kunnen hen helpen met het goed innemen van medicijnen.

Luisteren naar behoeften

“Ik had contact met een patiënt met COPD (chronische longziekte) van 48 jaar”, vertelt Firdevs. “Zij kreeg al jaren verschillende longmedicijnen voorgeschreven door haar longarts. Die gaven haar terugkerende bijwerkingen, zoals ernstige kramp in haar beenspieren. Haar longverpleegkundige gaf als advies om te stoppen met het longmedicijn wanneer ze de spierkrampen kreeg en het pas weer te gebruiken als de klachten over waren.”

“Deze methode zorgde voor verergering van haar longklachten. Zij gebruikte wekelijks prednisolon (corticosteroïd) in combinatie met antibiotica om haar longaanval te onderdrukken. De betrokken longverpleegkundige en de praktijkondersteuner van de huisarts, zagen geen van beiden een alternatief voor deze patient. Doordat zij fysiek en mentaal achteruit ging werd haar kwaliteit van leven een stuk minder.”

“Dat gaf mij inzicht in de impact van de bijwerkingen op haar leven.”

Patient echt leren kennen

“Door goed te luisteren en niet alleen naar het medische verhaal te kijken, maar ook naar de sociale context heb ik deze patiënt goed leren kennen. Dat gaf mij inzicht in de impact van de bijwerkingen op haar leven. Haar verhaal was voor mij de aanleiding om een advies aan haar longarts voor te leggen om met een longbeschermer te starten zonder langwerkende luchtwegverwijder. Dat was een specifieke longbeschermer die pas in de longen uitgezet worden zodat de patiënt minder of geen systemische bijwerkingen ervaart.

“Patiënte was helemaal gelukkig en leefde weer op.”

Omdat ze met de luchtwegverwijders zou gaan stoppen zouden de spierkrampen ook niet meer optreden. Ik stelde ook voor om een kortwerkende luchtwegverwijder te starten bij kortademigheid. Na een tijd werden de bijwerkingen hierdoor een stuk minder en had ze ook niet zulke heftige longaanvallen meer. Patiënte was helemaal gelukkig en leefde weer op. Drie maanden later kwam ze mij in de apotheek bloemen brengen om te bedanken”. 

Goede en veilige werking

Gesprekken voeren met patiënten is heel belangrijk om te zorgen dat medicijnen veilig en juist worden gebruikt. Voor apotheekmedewerkers is het niet altijd duidelijk met welke reden medicijnen worden voorgeschreven door een arts. Medicijnen worden gebruikt voor verschillende aandoeningen en indicaties. Door dit goed uit te zoeken kunnen apotheekmedewerkers een patiënt op maat adviseren over hun medicatie en zo zorgen voor de goede en veilige werking. 

“Door hun welzijn te vergroten, voelen klanten zich wat minder patiënt”

Dankzij de BENU Medicijnscan ontstaat een goed beeld hoe de combinatie van verschillende medicijnen in de praktijk werkt. Interactie tussen medicijnen kan de werking verminderen of juist meer klachten geven. Samen met betrokken artsen proberen we dan een beter alternatief te vinden. Door hun welzijn te vergroten, voelen klanten zich wat minder patiënt.”

Meer weten over de BENU Medicijnscan?

Wilt u ook weten of wij uw medicatie kunnen verbeteren? Neem dan contact op met de apotheker bij een BENU apotheek bij u in de buurt.

Uw BENU apotheek

Andere 'Wij zorgen voor' artikelen