05
november
2020
|
17:07
Europe/Amsterdam

Nienke Feenstra en Steve Anderson nieuwe commissarissen bij Brocacef Groep N.V.

Nienke Feenstra en Steve Anderson zijn benoemd als nieuwe commissarissen in de Raad van Commissarissen (RvC) van Brocacef Groep N.V. Nienke Feenstra is de opvolger van Roger Sorel die sinds 1 augustus 2010 commissaris was. Steve Anderson volgt Stefan Herfeld op.

Nienke Feenstra is de eerste vrouwelijke commissaris in de RvC van Brocacef Groep N.V. Aanbevolen door de ondernemingsraad en voorgedragen door RvC, is zij ook de eerste onafhankelijke commissaris die niet afkomstig is van één van onze aandeelhouders (van McKesson of van PHOENIX). Nienke Feenstra is General Manager bij Takeda Pharmaceuticals in Polen. Zij heeft zich naast haar studie farmacie (RUG) bekwaamd in bedrijfskunde, HR en psychologie. Haar drijfveer en doel is het leveren van echte waarde voor patiënten. Tijdens haar carrière heeft Nienke op nationaal en internationaal niveau verschillende rollen vervuld in commerciële banen en managementfuncties bij verschillende farmaceutische bedrijven.

Steve Anderson heeft 1 september jongstleden Frank Große-Natrop opgevolgd in Raad van Bestuur bij PHOENIX Group. Hij blijft daarnaast verantwoordelijk als Managing Director voor PHOENIX UK. In de UK heeft Steve succesvol een strategie geïmplementeerd die de performance sterk verbeterde. De toetreding van Steve in de RvC bij Brocacef Groep N.V. is een logische omdat hij Nederland binnen PHOENIX in zijn portefeuille heeft.

De Raad van Commissarissen van Brocacef Groep N.V. bestaat nu uit:

  • Sven Seidel, voorzitter (namens PHOENIX Group)
  • Steve Anderson (namens PHOENIX Group)
  • Nienke Feenstra (namens de OR van Brocacef Groep N.V.)
  • Kevin Ketter (namens McKesson)